O nás

Header image
O nás

Milí návštevníci, i náhodní okoloidúci, milí priaznivci. Dovoľte mi predstaviť Vám náš klenot, ktorý je menší veľkosťou, ale veľký svojou individualitou.

Castel Mierovo je náš rodinný sen, jedinečný a vzácny, ktorý je stelesnením útulnosti, pohodlia a srdečnej pohostinnosti. Zavítajte k nám, kde sa stretne elegancia s atmosférou oázy a pokoja. Je to miesto, kde sa na chvíľu zastaví čas. Kde na jar zažijete nádherný spev vtáčikov, ktorý je intenzívnejší než hluk okolia. Kde si v lete užijete parádne posedenia v úkryte korún stromov. Kde si vychutnáte čaro jesene, rozprávku opadaných listov veľkého platanu, či nádhernú farebnú scenériu záhrady a na konci roka Vás omámi vôňa vianočného pečiva priamo z našej cukrárne.

Castel Mierovo sú aj dokonalé svadby, milé rodinné obedy, formálne obchodné alebo ležérne firemné stretnutia, veselé rodinné tekvičkové a vianočné fotenia, detské narodeninové žúrky plné smiechu, romantické valentínske večere vo dvojici s nespočetným množstvom sviečok... Je jedno, či ste lokálpatrioti alebo svetaskúsení, romantické nevesty alebo top manažéri, gurmáni alebo vášniví kávičkári – je tu čarovné miesto, kde sa každým dňom stretáva unikátna zmes hostí a kde každá naša bunka žije hedonizmom, absolútnou senzitívnosťou a láskou k tejto krásnej profesii.

Sme kolektív, jedna malá – veľká rodina, ktorá sa skladá zo špeciálnych ľudí s dobrými dušami, ktorí dokážu vytvoriť moderný a inšpirujúci priestor, náš druhý domov. Spomaľte a dosýta si vychutnajte tie najkrajšie chvíle u nás - doma. Ste srdečne vítaní!


JUDr. Júlia Végh Nagy
manažérka kaštieľa

Media image 1

História kaštieľa

1746 - 2006
Arrow prev
1746
História kaštieľa je úzko spätá s významným prelomom v 18. storočí, kedy obec Mierovo prešla do rúk rodiny Jeszenákovcov. Uhorský kráľ Karol III. svojmu oddanému znalcovi práva, cisársko - kráľovskému dvorskému radcovi, barónovi Pálovi Jeszenákovi za vernú́ službu a vedenie dedičských záležitostí daroval v regióne viac nehnuteľných majetkov. Táto šľachtická rodina na čele s Pálom Jeszenákom s vytvorením centra svojho statku si dala v roku 1746 postaviť Mierovský kaštieľ v neskoro barokovom slohu.
19. storočie
IMG 3257
Pál bol aj starým otcom baróna Jánosa Jeszenáka (Jeszenák de Királyfia), ktorý bol uhorským politikom. V rokoch 1840, 1844 a 1847 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa v uhorskom odboji, za čo ho vojenský súd odsúdil na smrť zastrelením. Barónove telesné pozostatky sa nachádzajú od roku 1867 v rodinnej hrobke na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave. Bol maďarským národným mučeníkom a v Budapešti je po ňom pomenovaná ulica.
19. storočie
IMG 3260
Kaštieľ mal okrem tohto rodu aj iných známych majiteľov. V roku 1820 rodina Apponyiovcov odkúpila veľkú časť majetku a pozemkov od Jeszenákovcov, ale majiteľmi boli aj veľkostatkári Wiener – Veltenovci z Viedne, ktorí koncom 19.storočia vytvorili 3500 hektárové hospodárstvo pod názvom „Béke (Mierovo) – Gombai (Hubice) statok“.
1890
V roku 1890 na tomto statku rytier Rudolf von Wiener-Welten založil žrebčín, ktorého prvým plemenníkom bol Dictator, ktorý splodil skvelého plemenníka Gombu. Produktom žrebčína bola aj kobyla Cleopatra, ktorá v roku 1924 vyhrala v Prahe 4. čs. derby. Anglické plnokrvníky z panstva Wiener – Velten sa stali svetoznámymi. Podľa dobových správ jeho budovy stajní boli v krajine príkladné. Ich vybavenie vzbudil záujem viacerých profesionálov z Európy.
20. storočie
10
V 20. storočí́ budova kaštieľa patrila obci, ktorá v nej zriadila školu, škôlku a byty pre miestnych. Pred samotnou rekonštrukciou kaštieľ roky chátral bez využitia.
21. storočie
V súčasnosti je kaštieľ barokovo – klasicistickou stavbou postavenou na obdĺžnikovom pôdoryse. Na jeho západnej strane je k pôvodnému objektu pristavená nová časť v úrovni oboch podlaží. Táto nová časť pochádza z 19. storočia, kedy bola celá budova prestavaná v štýle klasicizmu. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou.
21. storočie
037
Vstup do areálu charakterizuje monumentálna murovaná brána s nápisom, ktorý bol krédom predošlých majiteľov:

“Je to dom cnosti, pracovitosti a usilovnosti ako aj večným prístreším výborných myšlienok a šľachtickej zábavy.”

Ide o ideu, ktorá koluje aj v našich žilách, napĺňa nás a inšpiruje už od roku 1996, kedy táto stará dáma začala pomaly prechádzať citlivou rekonštrukciou.
2006
033
Dekáda renovačných prác nám dala časový priestor na snívanie o mieste, kde každý malý detail odráža kvalitu, komfortnú eleganciu a domácu pohodu. Rok 2006 prináša strhujúcu novú dušu, energiu a duchaplnosť – otvárame naše brány pre verejnosť.
Arrow next

Kaštieľ
pred rekonštrukciou

1 2 11 3 5 10 6 7 8 9 12

Kaštieľ
po rekonštrukcii

003 010 015 019 012 022 024 026 029 031 039